ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εμείς στην Επιχείρηση θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Επιχείρησης  σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων , η οποία επίσης είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό μας τόπο καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων .Η ιστοσελίδα της www.kpstudio.gr,στην οποία εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») και που σας ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) με την πολιτική αυτή. Η πολιτική αυτή δεν έχει εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πηγές και μέσα επικοινωνίας εκτός του διαδικτύου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ενοποιήθηκαν με προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την www.kpstudio.gr. μέσω διαδικτύου ή από εσάς τους ίδιους.

Οι διαδικασίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων μερών, ορίζεται ως εξής:  Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπικά δεδομένα τρίτων τα οποία ο πελάτης προσκομίζει στην Επιχείρηση.

Οι πελάτες μας φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη να έχουν εξασφαλίσει την ρητή συγκατάθεση των τρίτων , τα δεδομένα των οποίων  μας προσκομίζουν. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος κριθεί ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των τρίτων, η Επιχείρηση θα τερματίζει την συνεργασία και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την δεδομένα τρίτων που τυχόν επεξεργάστηκε.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

1     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η Επιχείρηση μας   χρησιμοποιεί γενικά δύο τρόπους συλλογής προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο:

Προσωπικές πληροφορίες: 

Αρκετές από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσουμε πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες, προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας.

Αν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για να παραγγείλετε κάποιο προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, ενδεχομένως να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για να φέρουμε εις πέρας την παραγγελία σας.

Αν συμμετέχετε σε κάποιον online ή offline διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια που διοργανώνουμε, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση email, την ηλικία και το φύλο σας, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, λοιπά προσωπικά χαρακτηριστικά και την άποψή σας για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Αυτή η επικοινωνία θα μεταδοθεί διαμέσου των συστημάτων μας και θα αποθηκευτεί σε αυτά.

– Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό επισκεπτών, όνομα χώρου (domain name) του παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ), που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

2     ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός για τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, είναι οι παρακάτω:

 • για την εγγραφή σας στην παρούσα ιστοσελίδα,
 • για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε,
 • για παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προτάσεων που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας,
 • για διαφημίσεις, όπως παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και για την αποστολή ενημερώσεων προώθησης σε εσάς,
 • για να είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας σε περίπτωση οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε ό,τι αφορά τη σύμβαση αυτή,
 • για αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και υπηρεσιών μας και διεξαγωγή ερευνών αγοράς – όπως όταν ζητάμε τη γνώμη σας για προϊόντα και υπηρεσίες μας,
  για να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε και να σχεδιάσουμε νέα προϊόντα,
 • για τη διεξαγωγή δωρεάν κληρώσεων, διαγωνισμών ή προσφορών
 • για άλλη χρήση κατόπιν συγκατάθεσής σας. 

Δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους (για δικούς τους ανεξάρτητους από εμάς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ) χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως εταιρείες που μας βοηθούν με τις χρεώσεις ή που αποστέλλουν email εκ μέρους μας.
 • Άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν χρειάζεται να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν την Επιχείρηση μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της www.kpstudio.gr
 • Άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή μετάθεσης ή σε περίπτωση πτώχευσης. 

3     ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείται για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα

4     ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η  ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

5     ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ιστοσελίδα μας  απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

6     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS

Η Επιχείρηση μέσω τoυ διαδικτυακού  της τόπου χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχετε  δηλώσει τη συγκατάθεσή σας, για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η Επιχείρηση και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον  σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες και στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας.

Η Επιχείρηση παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  Επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

7     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά διαστήματα η Επιχείρηση ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης περί απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά. Η συνεχόμενη χρήση  της ιστιοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των καινούργιων στοιχείων της.

8     ΠΩΣΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Επιχείρηση να  αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ενότητα «Επικοινωνία» στη διεύθυνση info@kpstudio.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2414002529 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 14:00).

9     ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons).

Διαδικτυακοί διακομιστές δεδομένων/διευθύνσεις ΙΡ. Η διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Η αναγνώριση όλων των υπολογιστών στο διαδίκτυο γίνεται μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και τους διακομιστές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο. συλλέγει διευθύνσεις ΙΡ για να διαχειρίζεται το σύστημα και να διαβιβάζει συλλογικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και/ή πωλητές για να κάνει ανάλυση ιστοσελίδων και έλεγχο της αποδοτικότητάς τους.

Cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα στον σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας (browser) κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies εξυπηρετούν χρήσιμους σκοπούς Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή (server). Τα cookies μπορούν και αποθηκεύουν τους κωδικούς σύνδεσης έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάθε φορά που συνδέεστε σε μια υπηρεσία, όπως το client login.Τα cookies βοηθούν εμάς αλλά και τρίτους να κατανοήσουμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες κάθε φορά που μπαίνετε στην υπηρεσία Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Οι περισσότεροι browsers είναι προγραμματισμένοι να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας browser έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Θα θέλαμε πάντως να σας επισημάνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην δουλεύουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies.

Web beacons. Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα, η  Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί μία συνήθη τεχνολογία του διαδικτύου που ονομάζεται web beacons (επίσης γνωστή ως “action tag” ή “clear GIF technology”). Τα web beacons βοηθούν στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας, για παράδειγμα, πόσους επισκέπτες δέχθηκε μία ιστοσελίδα ή πόσοι επισκέπτες επέλεξαν συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας. Τα web beacons, τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αυτόματα, αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς. Εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε ανωνύμως κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται.

Τα web beacons, τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αυτόματα, αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς.  Με την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies, λοιπών τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, beacons και άλλων πληροφοριών στις συσκευές σας. Συμφωνείτε επίσης με την πρόσβαση στα εν λόγω cookies, τις τεχνολογίες τοπικής αποθήκευσης, τα beacons και τις πληροφορίες από εμάς και από τα τρίτα μέρη που προαναφέρονται.

 Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (“Plugins”). Όταν χρησιμοποιείτε μία Υπηρεσία η οποία περιέχει πρόσθετα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν από τη συσκευή σας στο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγονται από το πρόσθετο. Εάν είστε συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο, η χρήση που κάνετε σε Υπηρεσία μας ενδέχεται να αναφέρεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Στην περίπτωση που ακολουθείτε τις παραινέσεις των προσθέτων για παράδειγμα εάν επιλέγετε «Μου αρέσει», «Ακολούθησε το» ή «Μοιράσου το» ή εάν γράφεται σχόλιο, οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανίζονται αυτόματα στο προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο. Ακόμα και εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο, ενδέχεται τα πρόσθετα να διαβιβάσουν τη διεύθυνση IP σας στους διαχειριστές του κοινωνικού δικτύου. Θα σας συμβουλεύαμε να σκέφτεστε τα παραπάνω όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο.